Sector Transport

Solucions d'accés per a vehicles sobre rodes

A ESLA, ens dediquem a la fabricació d'accessos i plataformes d'alumini per a vehicles sobre rodes.

La nostra experiència i dedicació ens han convertit en experts en la indústria, oferint solucions innovadores i d’alta qualitat per a les necessitats dels nostres clients

La nostra experiència i dedicació ens han convertit en experts en la indústria, oferint solucions innovadores i d’alta qualitat per a les necessitats dels nostres clients

Plataforma d'accés al sostre d'autobusos

Plataforma mòbil regulable en altura per accedir al sostre dels autobusos amb tota seguretat.

La nostra plataforma mòbil regulable en alçada, dissenyada per accedir al sostre dels autobusos amb total seguretat. La nostra plataforma ofereix una solució pràctica i eficient per realitzar treballs de manteniment, reparació o neteja a la part superior dels vehicles de forma fàcil i segura.
Equipada amb sistemes de regulació d’alçada i dispositius de seguretat, garantim un accés còmode i protegit pels tècnics.

 • La regulació en alçada de 2700 a 3700 mm permet treballar sobre diferents tipus d’autobús
 • 4 rodes 200 mm amb fre que permeten desplaçar la plataforma
 • Equipada amb peus anivelladors assegurant una gran estabilitat en posició de treball
 • Conjunt barana superior plegable de forma articulada que permet als treballadors treballar al sostre amb tota seguretat
 • Escala d’accés en paral·lelogram que varia el seu angle d’inclinació en la regulació
 • Càrrega admissible 3 persones + materials
 • La regulació es realitza mitjançant una cremallera que una sola persona pot activar
 • Bastidor inferior a acer pintat per donar millor estabilitat i rigidesa
 • Estructura en alumini
 • Plataforma de 5000 mm amb xapa llagrimada
 • Protecció amb goma en tota la longitud en contacte amb el autobús

Plataforma en alumini mòbil regulable en alçada

La nostra plataforma dissenyada per treballar al voltant del camió, brindant una solució versàtil i segura per a una varietat de tasques de manteniment i servei. Amb el disseny ergonòmic i
construcció robusta, la nostra plataforma ofereix un accés convenient a diferents àrees del camió, facilitant així les tasques d’inspecció, reparació i neteja.

Equipada amb característiques de seguretat integrals, garantim un entorn de treball protegit per als operaris.

 • Cobreix una regulació d’entre 1800-2200 mm. S’acciona de forma manual mitjançant una maneta i una cremallera.
 • L’escala d’accés a la plataforma és un paral·lelogram que va adaptant la seva inclinació a l’alçada regulable.
 • Sistema de fre amb palanca que bloqueja les rodes alhora.
 • La plataforma està equipada amb un perfil goma per evitar el contacte, i té una petita volada d’uns 200 mm per acostar-se al vehicle.
 • Equipada amb baranes i porta automàtica per garantir la seguretat dels treballadors.
 • Preparada per treballar 2 persones alhora.

Plataforma mòbil elevable accés escala vertical

Disseny ajustable en alçada, la nostra plataforma ofereix un accés segur i convenient a la cabina, facilitant les tasques dinspecció, reparació i neteja. Equipada amb característiques de seguretat avançades, garantim un entorn de treball protegit per als tècnics.

 • Accés amb escala vertical.
 • Sistema d’elevació manual amb cremallera
 • Trampeta de pas

Plataforma en alumini mòbil regulable en alçada

Dissenyada per treballar al sostre del camió per fer tasques de manteniment.

Descobreix la nostra plataforma dissenyada per treballar al sostre del camió i realitzar tasques de manteniment eficients. Amb un disseny robust i segur, aquesta plataforma proporciona un accés convenient i segur al sostre del camió, facilitant tasques com inspecció, reparació i neteja.

Equipada amb característiques de seguretat avançades, garantim un entorn de treball protegit per als tècnics.

 • Cobreix una regulació d’entre 2660-4100 mm. S’acciona de forma manual mitjançant una maneta i una cremallera.
 • Conjunt superior de baranes que delimita un espai de 2,100 x 2,200 mm per poder treballar de manera segura. Als extrems trobem uns suports extensibles que permeten ajustar-lo al sostre del camió.
 • Equipada amb 4 rodes giratòries per maniobrar sense problemes en espais reduïts, i peus anivelladors per millorar l’estabilitat en la posició de treball.
 • Plataforma superior per facilitar el desembarcament. A l’extrem té proteccions de goma per evitar colpejar el vehicle.
Desplaçat dalt de tot